GTranslate

English French German Italian Russian Spanish Slovenian Hungarian Macedonian

Tko je online?

Trenutno aktivnih Gostiju: 99 

LoginZa upite glede mogućnosti dobivanja novinarskog statusa za ovu stranicu molimo kontaktirati ured Zajednice: vatra@vzvz.hr

Cool Hits Counter

Ustroj vatrogastva Varaždinske županije PDF Ispis E-mail

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određuje se planom zaštite od požara na temelju procjene ugroženosti kojeg donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne i regionalne samouprave. Obveza donošenja tog akta utvrđena je Zakonom o zaštiti od požara za pravne osobe, općine, gradove i županije. Procjene ugroženosti od požara i planovi zaštite od požara izrađeni su te usvojeni u svim gradovima i općinama Varaždinske županije, dok je Plan zaštite od požara Varaždinske županije usvojen krajem 2006. godine.

Temeljem Statuta Zajednice u Zajednicu je udruženo 126 dobrovoljnih vatrogasnih društava (121 teritorijalno i 5 u gospodarstvu) i 2 profesionalne vatrogasne postrojbe. Valja istaknuti kako sve jedinice lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji zadovoljavaju zakonski minimalnu organiziranost vatrogastva u obliku barem jedne vatrogasne postrojbe (profesionalne ili dobrovoljne) na svojem području.

Navedene vatrogasne organizacije odnosno postrojbe udružene su u 6 gradskih te 17 općinskih vatrogasnih zajednica, dok je 5 DVD-a direktno udružena u Vatrogasnu zajednicu Varaždinske županije (s obzirom da predstavljaju jedine vatrogasne organizacije u svojim općinama).
Uz dobrovoljne organizacije, na području Grada Varaždina djeluju 2 profesionalne vatrogasne postrojbe: Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina i Profesionalna vatrogasna postrojba «Varteks» Varaždin. Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina sa svojim Operativnim dežurstvom osnovna je karika u uzbunjivanju vatrogasnih postrojbi na području županije. Jednako tako, JVP Grada Varaždina jedina je postrojba na području županije koja posjeduje dio opreme za akcidente sa opasnim tvarima, pa stoga djeluje na području cijele županije u slučaju ovakvih i sličnih akcidentnih situacija.

Prikaz organizacijske strukture vatrogasnih organizacija na području Varaždinske županijeS obzirom na Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za svaki grad i općinu na području Varaždinske županije, odnosno sukladno Planu zaštite od požara Varaždinske županije, postoji kategorizacija DVD-a sukladno njihovoj intervencijskoj i operativnoj spremnosti. Cijelo je područje županije pokriveno teritorijalnim dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama svrstanim u dvije kategorije:

Vrsta i broj DVD-a:

  • središnje Društvo po Planu zaštite od požara grada/općina: 28
  • ostalo Društvo po Planu zaštite od požara grada/općina: 93

 


Karta Varaždinske županije s ucrtanim sjedištima vatrogasnih postrojbi (2009. godina)Vatrogastva u sustavu zaštite i spašavanja

Tijekom 2005. godine temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju, ustrojen je Područni ured za zaštitu i spašavanje Varaždin, kao tijelo Državne uprave za zaštitu i spašavanje zaduženo za pripremu, planiranje i rukovođenje operativnim snagama te koordinaciju djelovanja svih sudionika zaštite i spašavanja. Navedene se aktivnosti prije svega odnose na koordinaciju djelovanja svih sudionika zaštite i spašavanja (centar 112, vatrogastvo, civilna zaštita, itd.) prilikom katastrofa i većih nesreća.U nastavku se nalazi pregled vatrogasnih zajednica gradova i općina, profesionalnih vatrogasnih postrojbi te dobrovoljnih vatrogasnih društava na području županije.
Suradnja sa spomenutim područnim uredom na visokoj je razini, a poglavito u području razvoja i održavanja sustava uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi. Jednako je uspješna suradnja iskazana radom u okviru različitih stručnih tijela čije je djelovanje temeljeno na zakonskim i podzakonskim odredbama (npr. Županijski Eko stožer, Stručno povjerenstvo za izradu i provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša Varaždinske županije, Stožer za pripremu protupožarne sezone u 2009. godini itd.)


Ured Zajednice


Ured Vatrogasne zajednice Varaždinske županije od njezinog se osnutka nalazi u okviru Vatrogasnog doma DVD-a Varaždin u Varaždinu, Trenkova ul. 44.

Sukladno djelokrugu poslova i obavezama u Vatrogasnoj zajednici Varaždinske županije zaposleni su županijski vatrogasni zapovjednik i računovođa-administrator. Dužnost tajnika u prijašnjem je razdoblju obnašala profesionalno zaposlena osoba, no iste poslove do popunjavanja spomenutog radnog mjesta zbog ograničenih financijskih sredstava obavlja županijski vatrogasni zapovjednik.
Sukladno Statutu, volonterski se obnaša i dužnost predsjednika Zajednice te zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Stručna, racionalno postavljena i organizirana stručna služba argumentirana je zahtjevima koje traži masovna članska organizacija s gotovo 160 organizacija i oko 10.000 članova. U kombinaciji visoke stručnosti i podjele poslova na zajedničke, opće i operativne, stručna služba u suradnji sa članovima radnih tijela koji nisu zaposlenici, ali sudjeluju u radu i podjeli određenih poslova, predstavlja krovnu vatrogasnu organizaciju u pravom smislu te riječi.


Tijela Zajednice

Tijela upravljanja Vatrogasne zajednice Varaždinske županije utvrđena su člankom 18. Statuta Zajednice, usvojenog na sjednici Skupštine Zajednice 16. travnja 2009. godine i ovjerenog od strane Ureda za opću upravu Varaždinske županije.

Najviše tijelo upravljanja je Skupština Zajednice koju sačinjavaju članovi izabrani na sjednicama skupština članica Zajednice, a prema broju predstavnika koje utvrđuje Predsjedništvo Zajednice, te 4 člana koje imenuje Predsjedništvo iz redova građana odnosno vatrogasaca zaslužnih za razvoj i djelatnost vatrogastva. Skupština Vatrogasne zajednice Varaždinske županije danas broji 69 članova.

Ostala tijela Zajednice su:
- Predsjedništvo - izvršno tijelo Skupštine koje između dvije sjednice Skupštine organizira aktivnosti i rukovodi radom Zajednice, a broji do 32 člana (uže radno tijelo koje sačinjava 9 članova Predsjedništva zove se Izvršni odbor Predsjedništva);

- Predsjednik - predsjedava Skupštini i sjednicama Predsjedništva čiji je član; on i njegov zamjenik biraju se na četiri godine i mogu biti ponovno birani; u odsutnosti ga zamjenjuje njegov zamjenik ili član Predsjedništva kojeg oni ovlaste;

- Zapovjedništvo - čine ga zapovjednici gradskih i općinskih vatrogasnih zajednica te dobrovoljnih vatrogasnih društava koja djeluju samostalno u općinama;

Županijski vatrogasni zapovjednik - njega i njegovog zamjenika imenuje Predsjedništvo Zajednice za razdoblje od 4 godine uz suglasnost župana Varaždinske županije te uz mogućnost ponovnog imenovanja; isti su obvezni zadovoljavati uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu.

- Nadzorni odbor - ima 5 članova, a predsjednika odbora imenuje župan Varaždinske županije.

Ostala tijela Predsjedništva Zajednice broje po 5-9 članova te se sastaju radi razmatranja konkretnih aktivnosti vatrogasnih organizacija:
- Odbor za preventivu,
- Odbor za natjecanja,
- Odbor za vatrogasnu mladež,
- Odbor za priznanja i odlikovanja,
- Odbor za žene u vatrogastvu,
- Odbor za istraživanje povijesti vatrogastva,
- Odbor vatrogasnih veterana. 

Kontakt podaci vatrogasnih organizacija:
Klikom na naziv pojedinog grada ili općine dostupne su Vam detaljnije kontakt informacije.

Gradovi: Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždin, Varaždinske Toplice
Općine: Bednja, Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Donja Voća, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, LjubeščicaMali Bukovec, Martijanec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica, Visoko

Napomena: za pregled brojeva mobitela u VIP VPN mreži Hrvatske vatrogasne zajednice na razini pojedinih VZG/VZO/DVD-ova kliknite na ikonu pokraj naziva istih organizacija  ()VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA IVANCA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Zvonko

Videc

098/900-4187 , 771-854

Zam. Predsjednika

Anđelko

Brezovec

099/662-7748

Tajnik

Ivan

Putarek

091/941-3086 , 783-704

Zapovjednik

Mario

Rogina

091/469-3222 , 771-729

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO IVANEC          (središnje)
Tel: 782-333

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Mladen

Stanko

098/956-3492 , 782-887

Tajnik

Valentina

Kraš

091/315-5785

Zapovjednik

Mario

Rogina

091/469-3222 , 771-729

Zam. Zapovjednika

Zdenko

Kos

091/315-5955

Zam. Zapovjednika

Miro

Kušen

091/315-5956

Spremištar

Ivan

Prekrit

091/315-5973

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO RADOVAN Tel: 747-960 (Uključivanje sirene)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Miljenko

Grudiček

747-555 , 098/905-3789

Tajnik

Željko

Plantak

747-049 , 098/529-579

Zapovjednik

Miljenko

Miljenko

747-372 , 098/972-8759

Zam. Zapovjednika

Davorin

Habunek

747-361 , 099/681-061

Spremištar

Nikola

Habunek

747-373 , 098/975-1347

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GAČICE Tel: 747-980

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Franjo

Piskač

091/161-9419 , 099/756-5317

Tajnik

Anđelko

Brezovec

099/662-7748

Zapovjednik

Zvonimir

Brezovec

747-093 , 098/195-1627

Zam. Zapovjednika

Željko

Benkus

747-709 , 091/557-6194

Spremištar

Velimir

Hruškar

099/671-5519

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MARGEČAN Tel: 747-993

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Davor

Đuras

207-441 , 098/518-807

Tajnik

Zdenko

Đuras

747-297 , 099/681-8048

Zapovjednik

Mario

Lacković

747-318 , 098/909-4427

Zam. Zapovjednika

Josip

Vidaček

747-269 , 099/829-1835

Spremištar

Tomo

Buhin

747-252,    098/954-0112

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SALINOVEC Tel: 784-199

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Mirko

Ribić

783-134 , 098/191-2389

Tajnik

Marko

Hranić

783-169 , 091/561-0101

Zapovjednik

Matija

Brežni

783-121 , 091/546-8896

Zam. Zapovjednika

Marko

Anđel

783-330 , 095/915-6604

Spremištar

Dalibor

Lepoglavec

091/590-1599

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BEDENEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Ivan

Vresk

701-165 , 098/793-286

Tajnik

Siniša

Vresk

701-092 , 098/966-9910

Zapovjednik

Darko

Vresk

701-386 , 091/670-1386

Zam. Zapovjednika

Ljubomir

Cikač

701-212 , 091/223-6756

Spremištar

Zvonko

Držaić

701-201 , 099/693-2046

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO «IVANČICA» Tel. (porta): 402-401

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Stjepan

Kušen

759-161 , 092/123-9712

Tajnik

Miroslav

Bukovčan

 

Zapovjednik

Miro

Kušen

782-467 , 091/315-5956

Zam. Zapovjednika

Zoran

Martinčević

759-346 , 091/784-6122

VATROGASNA
ZAJEDNICA GRADA LEPOGLAVE

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Ivan

Špiranec

791-749 , 091/112-1170

Tajnik

Mladen

Juriša

792-278 , 095/815-6281

Zapovjednik

Zoran

Horvat

792-305 , 099/091-5635

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LEPOGLAVA            (središnje)   

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Damir

Funda

791-233 , 098/960-1929

Tajnik

Dorijan

Kliček

792-436 , 095/592-2282

Zapovjednik

Zoran

Horvat

792-405 , 098/956-6801

Zam. Zapovjednika

Željko

Vrabelj

091/279-0728

Spremištar

Žarko

Kliček

791-436,   098/935-7742

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KAMENICA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Zorislav

Rodek

701-681 , 098/792-222

Tajnik

Mario

Canjuga

701-044 , 098/762-038

Zapovjednik

Stjepan

Zagorščak

701-330 , 098/752-836

Zam. Zapovjednika

Josip

Sambolec

701-021 , 098/522-802

Spremištar

Tomislav

Rodek

701-562 , 098/313-222

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VIŠNJICA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Goran

Hočuršćak

703-325 , 091/333-3318

Tajnik

Blaž

Car

703-188 , 098/948-1017

Zapovjednik

Stjepan

Križanec

703-025 , 098/9177-671

Zam. Zapovjednika

Krunoslav

Lončarek

703-022 , 098/176-0525

Spremištar

Ivica

Herceg

703-172 , 098/197-6678

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO «KAZNIONICA U LEPOGLAVI » tel: 700-905  

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Ivan

Špiranec

791-749 , 098/379-422

Tajnik

Mladen

Hojsak

 

Zapovjednik

Tomo

Horvat

783-135 , 098/236-624

Zam. Zapovjednika

Josip

Šoštarić

098/764-639

Spremištar

Damir

Murić

493-742,  098/844-488

 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA
tel: 819-093

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Nenad

Cindori

091/340-8520  091/340-8520

Tajnik

Jurica

Havaić

819-284,  091/340-8534

Zapovjednik

Vilim

Kišić

819-284,  091/340-8524

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LUDBREG              (središnje)  

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Nenad

Cindori

091/340-8520  091/340-8520

Tajnik

Jurica

Havaić

819-284,  091/340-8534

Zapovjednik

Vilim

Kišić

091/340-8524

Zam. Zapovjednika

Dragutin

Miroslav

091/340-8523

Spremištar

Mirko

Juras

819-175,  098/683-566

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO APATIJA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Dražen

Bulf

605-098,  098/482-734

Tajnik

Željko

Gložinić

605-120

Zapovjednik

Josip

Kivač

605-250,  099/409-4904

Zam. Zapovjednika

Ivica

Jalšić

098/406-182  098/406-182

Spremištar

Dragutin

Kivač

605-250,  098/745-634

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BOLFAN

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Josip

Pintar

848-066,  092/129-1383

Tajnik

Stjepan

Petrlić

848-124,  098/164-4002

Zapovjednik

Dražen

Gerić

848-207,  099/512-3844

Zam. Zapovjednika

Đuro

Tkalčić

848-067

Spremištar

Dalibor

Mihalić

848-208

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ČUKOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Ivan

Bulf

848-205

Tajnik

Ana

Petković

848-256,  098/902-1296

Zapovjednik

Dušan (st.)

Jagodić

848-058,  098/956-6080

Zam. Zapovjednika

Boris

Horvat

818-100,  091/552-8622

Spremištar

Marijo

Pavlas

848-175

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO HRASTOVSKO

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Zlatko

Vugrinec

826-032,  091/898-5105

Tajnik

Ivica

Vidović

826-155,  099/680-0397

Zapovjednik

Branko

Marković

826-005,  098/551-439

Zam. Zapovjednika

Tomica

Busija

091/565-7162  091/565-7162

Spremištar

Nikola

Hrženjak

826-067,  098/918-5876

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KUĆAN LUDBREŠKI

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Stjepan

Vukoja

811-150,  091/5800-721

Tajnik

Mario

Jovanović

811-357,  098/937-3358

Zapovjednik

Vedran

Novak

811-219,  091/736-2387

Zam. Zapovjednika

Željko

Ivančić

811-317,  091/270-3967

Spremištar

Dražen

Belovari

811-238,  098/165-6663

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SELNIK

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Marijan

Dijanošić

815-101,  098/284-063

Tajnik

Matija

Čić

815-018

Zapovjednik

Zlatko

Dijanošić

815-107,  091/761-0550

Zam. Zapovjednika

Nenad

Dijanošić

815-107,  091/205-9853

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SIGETEC LUDBREŠKI      

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Tomislav

Šarec

816-013,  091/511-2991

Tajnik

Robert

Špoljarić

816-191,  091/562-9449

Zapovjednik

Mladen

Makar

816-129,  091/752-8255

Zam. Zapovjednika

Bojan

Makar

816-012,  098/963-4044

Spremištar

Ivica

Jež

816-165,  098/782-181

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SLOKOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Josip

Grabrovec

816-151

Tajnik

Zdravko

Gložinić

816-080,  098/974-9596

Zapovjednik

Mihael

Skupnjak

816-194,  091/195-9316

Zam. Zapovjednika

Danijel

Grabarić

816-047,  091/797-4444

Spremištar

Mario

Grabrovec

816-151,  095/830-8139

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA NOVI MAROF  

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Nedjeljko

Vukalović

612-371,  091/507-5825

Tajnik

Dalibor

Puškadija

601-102,  091/2205-209

Zapovjednik

Zdenko

Lacković

611-277,  098/507-330

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NOVI MAROF (središnje)  

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Nedjeljko

Vukalović

612-371,  091/507-5825

Tajnik

Ladislav

Tuk

612-165,  098/705-400

Zapovjednik

Dubravko

Štefec

611-792,  091/546-8296

Zam. Zapovjednika

Karlo

Smoljanec

612-211,  098/474-124

Spremištar

Dražen

Đurin

601-078,  098/917-0030

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ZAVRŠJE

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Alen

Habunek

749-108,  099/403-4803

Tajnik

Danijel

Slunjski

749-151,  098/952-3332

Zapovjednik

Stjepan

Vincek

749-326,  099/212-7307

Zam. Zapovjednika

 

 

 

Spremištar

 

 

 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO OŠTRICE

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Božidar

Šafran

621-337,  091/220-5190

Tajnik

 

 

 

Zapovjednik

Sanjin

Sudec

098/790-239  098/790-239

Zam. Zapovjednika

Davor

Petrić

621-277,  091/517-2830

Spremištar

Miroslav

Košćak

621-321,  091/520-8320

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PODEVČEVO

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Dražen

Mavrić

749-283,  099/213-9085

Tajnik

Radovan

Martinec

749-131,  098/714-146

Zapovjednik

Ivica

Horvat

749-107,  091/723-5543

Zam. Zapovjednika

Boris

Đurin

 

Spremištar

 

 

 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO REMETINEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Mato

Košćak

601-345

Tajnik

Nenad

Kurtović

601-215,  091/764-6592

Zapovjednik

Krunoslav

Pofuk

601-359,  098/942-9850

Zam. Zapovjednika

Kristijan

Tuk

601-184,  098/215-253

Spremištar

 

 

 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STRMEC  

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Predrag

Stepan

091/889-2333  091/889-2333

Tajnik

Dalibor

Puškadija

601-102,  091/2205-209

Zapovjednik

Nenad

Puškadija

601-229,  098/761-994

Zam. Zapovjednika

Zvonimir

Pisačić

 

Spremištar

Đuro

Stepan

 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SUDOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Zvonko

Štriga

048/855-072 , 098/994-3678

Tajnik

Tomica

Huzjak

048/855-142 , 098/183-4401

Zapovjednik/

Danijel

Antolić

048/855-141 , 099/213-4536

Zam. Zapovjednika

Kruno

Antolić

048/855-073 , 098/699-204

Spremištar

Krešo

Kos

048/855-527 ,  091/535-2682

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO «BOR» NOVI MAROF

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Zdenko

Lacković

611-277,  098/507-330

Tajnik

Ivan

Koren

250-352,  091/611-1562

Zapovjednik

Tomislav

Hajduk

091/755-8360  091/755-8360

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO «BBS»  PODRUTE

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Josip

Đurkan

625-021 , 099/218-3776

Tajnik

Marijan

Purgar

611-539 , 098/210-3491

Zapovjednik

 

 

 

Zam. Zapovjednika

Božidar

Budinski

625-099 , 098/433-106


GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA VARAŽDIN

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Tomislav

Bogović

240-463 , 098/446-720

Tajnik

Marijan

Ožinger

370-465 , 098/918-2691

Zapovjednik

Ivica

Labaš

261-627 , 091/501-7181

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA (središnja)  

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Zapovjednik

Ivica

Labaš

261-627 , 091/501-7181

Zam. Zapovjednika

Božidar

Horvat

091/510-3378

Zap.  smjene

Ivica

Cikač

652-254 , 098/790-541

Zap.  smjene

Željko

Nagy

214-142 , 091/250-7934

Zap.  smjene

Marijan

Ožinger

370-465 , 098/918-2691

Zap. smjene

Radomir

Stanek

091/791-9892

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO  1.  HRVATSKI  DOBROVOLJNI  VATROGASNI  ZBOR  U  VARAŽDINU   

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Mirko

Svetec

303-155,  098/268-039

Tajnik

Višnja

Bardić

091/252-1667

Zapovjednik

Damir

Brezovec

331-038,  098/187-1321

Zam. Zapovjednika

Mario

Horvat

231-880,  099/515-8311

Spremištar

Danijel

Pomper

233-533,  091/202-2704

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GOJANEC  

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Zlatko

Ister

744-035 , 098/134-3986

Tajnik

Tomislav

Žitnjak

744-514 , 019/789-9370

Zapovjednik

Josip

Ister

744-302

Zam. Zapovjednika

Mladen

Ister

098/833-271

Spremištar

Stjepan

Melnjak

744-569

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GORNJI KUČAN  

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Goran

Vitez

641-678 , 099/7304-807

Tajnik

Nenad

Bužić

641-932 , 099/253-1915

Zapovjednik

Nikola

Sedlar

641-135 , 099/443-4445

Zam. Zapovjednika

Velimir

Tomašković

641-159 , 098/176-8138

Spremištar

Zoran

Lukčić

642-007 , 099/7304-805

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BIŠKUPEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Tomislav

Bogović

240-463,  098/446-720

Tajnik

Ivan

Pehnec

241-320,  095/820-6903

Zapovjednik

Dario

Petrović

240-549,  098/847-956

Zam. Zapovjednika

Mara

Bogović

240-463,  091/488-2768

Spremištar

Srećko ml.

Cerovečki

098/9288-249

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJI KUĆAN

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Tomislav

Lepoglavec

641-472 , 095/905-8111

Tajnik

Igor

Vuković

641-219 , 091/767-5763

Zapovjednik

Miroslav

Vitez

641-836 , 091/510-3304

Zam. Zapovjednika

Ivan

Risek

641-340

Spremištar

Stjepan

Vitez

641-832

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO JALKOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Vjekoslav

Mežnarić

370-356,  091/566-4571

Tajnik

Marijan

Ožinger

370-465,  098/918-2691

Zapovjednik

Nikola

Kučar

370-297,  098/927-5138

Zam. Zapovjednika

Ivan

Kučar

098/852-979  098/852-979

Spremištar

Dražen

Tomašković

370-461,  098/927-4505

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ZBELAVA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Božo

Kečkan

641-458,  091/567-7710

Tajnik

Goran

Nađ

641-424,  091/116-0696

Zapovjednik

Kristijan

Golubić

641-551,  091/254-6928

Zam. Zapovjednika

Ivica

Čajavec

207-272,  098/190-1839

Spremištar

Stjepan

Kuharić

641-464,  098/196-2298

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO «VARTEKS» VARAŽDIN

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Marijan

Mitrović

177-201

Tajnik

Predrag

Bogović

177-214,  091/507-8636

Zapovjednik

Stjepan

Biškup

177-115,  098/281-896

Zam. Zapovjednika

Mladen

Bogdanović

177-119,  091/507-8616

Spremištar

Dužnost obnaša smjenovođa smjene PVP-a

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO «ZDRAVSTVO» VARAŽDIN

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Zlatko

Žmuk

683-201,  091/897-5324

Tajnik

Dražen

Novosel

312-598,  091/735-2862

Zapovjednik

Josip

Črnila

312-745,  091/165-8838

Zam. Zapovjednika

Stjepan

Huzjak

637-043,  091/502-2446

Spremištar

Alojz

Smetiško

213-273,  091/546-2944

PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA «VARTEKS» VARAŽDIN

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Zapovjednik

Mladen

Bogdanović

177-119,  091/507-8616

 


VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE       

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Dominik

Dušak

676-125, 091/181-4400, 099/215-4761

Tajnik

Franjo

Hlebec

676-010,  091/150-1740

Zapovjednik

Željko

Levatić

633-099, 099/215-6977

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VARAŽDINSKE TOPLICE (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Dominik

Dušak

676-125, 091/181-4400, 099/215-4761

Tajnik

Dejan

Janušić

634-361, 099/633-3332

Zapovjednik

Željko

Levatić

633-099, 099/215-6977

Zam. Zapovjednika

Darko

Vudrag

634-407, 091/181-4404, 098/191-1308

Spremištar

Goran

Novosel

633-768, 098/338-002

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LESKOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Anđelko

Modrić

638-044, 091/181-4401, 099/224-2565

Tajnik

Vlado

Dvekar

637-238, 091/140-4043

Zapovjednik

Vladimir

Denžić

637-234, 091/181-4402, 098/965-0118

Zam. Zapovjednika

Danijel

Denžić

637-233, 099/693-5225

Spremištar

Ivan

Denžić

637-233, 091/561-1371

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJA POLJANA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Vjekoslav

Modrić

637-563. 098/982-8395

Tajnik

Danijel

Huzjak

637-854, 092/100-8917

Zapovjednik

Mario

Horvat

637-046, 099/597-1458

Zam. Zapovjednika

Tomislav

Balažinec

099/191-0521

Spremištar

Josip

Obad

637-593, 098/951-3220

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GORNJA POLJANA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Zoran

Gerić

637-886, 095/517-1437

Tajnik

Nikola

Huzjak

637-077, 091/547-1432

Zapovjednik

Stjepan

Gerić

637-087, 091/728-4277

Zam. Zapovjednika

Miroslav

Gerić

637-087, 091/898-0418

Spremištar

Miroslav

Bais

637-813, 091/167-6127

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO  GREŠČEVINA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Josip

Horvat

637-168, 091/958-4901

Tajnik

Renato

Fištrić

098/975-2677

Zapovjednik

Zoran

Posavec

207-039, 098/181-0048

Zam. Zapovjednika

Davor

Hajduk

099/794-9659

Spremištar

Zdravko

Filipović

637-400

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO JALŠEVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Goran

Pokos

637-573, 099/700-6637

Tajnik

Dario

Horvat

637-444, 098/942-1343

Zapovjednik

Dejan

Horvat

637-429, 091/165-4353

Zam. Zapovjednika

Martin

Pokos

637-540, 091/752-0042, 099/844-1216

Spremištar

Ivan

Topalović

637-355, 098/962-0583

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TUHOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Bojan

Zadravec

676-284, 098/852-444

Tajnik

Josip

Jurša

676-095, 091/780-6512

Zapovjednik

Franjo

Hlebec

676-010, 091/181-4403, 091/150-1740

Zam. Zapovjednika

Marko

Plišo

676-264, 091/735-6244

Spremištar

Nikola

Dušak

205-660, 098/914-7245

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VRTLINOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Tomica

Čukli

666-095, 098/930-6646

Tajnik

Vladimir

Hrženjak

666-251, 091/918-4528

Zapovjednik

Zoran

Novak

666-272

Zam. Zapovjednika

Darko

Trtinjak

666-284

Spremištar

Boris

Novak

666-102

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SVIBOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Stjepan

Pecik

637-400, 099/701-1610

Tajnik

Ivan

Zorman

637-846, 091/561-3496

Zapovjednik

Silvio

Petrić

637-912, 091/536-6773

Zam. Zapovjednika

Miroslav

Zorman

207-016, 099/701-1605

Spremištar

Nino

Bahat

637-403, 091/220-2391

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DRENOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Danijel

Posavec

637-132, 098/931-1556

Tajnik

Ivica

Knapić

207-019, 091/943-1242

Zapovjednik

Josip

Juranić

637-149, 098/681-149, 098/290-885

Zam. Zapovjednika

Marijan

Kos

637-137, 095/568-9428

Spremištar

Dalibor

Posavec

637-129, 091/728-7064

 


VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BEDNJA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Mirko

Bistrović

796-342, 091/1771-611

Tajnik

Lidija

Briški

798-019, 099/505-5085

Zapovjednik

Davor

Hojski

705-304, 098/805-279

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BEDNJA (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Mirko

Bistrović

796-342, 091/1771-611

Tajnik

Zlatko

Šeruga

796-278, 098/186-5439

Zapovjednik

Vlado

Barlek

796-479, 098/555-724

Zam. Zapovjednika

Mladen

Stubičar

796-338, 098/190-0013

Spremištar

Stjepan

Briški

091/553-5844

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VRBNO

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Dragutin

Baniček

798-024

Tajnik

Stjepan

Briški

798-042

Zapovjednik

Ivan

Briški

798-042

Zam. Zapovjednika

Stjepan

Svržnjak

798-083, 098/798-083

Spremištar

Dragutin

Baniček

798-024, 099/789-5414

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO CVETLIN

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Stjepan

Dukarić

705-049, 099/317-0242

Tajnik

Davor

Hojski

705-304, 098/805-279

Zapovjednik

Drago

Dukarić

705-041, 098/902-3918

Zam. Zapovjednika

Štefan

Hojski

705-304, 098/555-764

Spremištar

Gabrijel

Kolonjak

705-309, 098/987-6220VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BERETINEC

Dužnost

Ime

Prezime

Adresa

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Stjepan

Šinko

Rade Končara 2, 42201 Beretinec

731-118, 099/682-9987

Tajnik

Damir

Fogec

Bana Jelačića 68, 42201 Beretinec

731-308, 098/866-820

Zapovjednik

Božidar

Kušter

Bana Jelačića 70, 42201 Beretinec

731-482, 091/541-2666

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BERETINEC (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Stjepan

Šinko

731-118, 099/682-9987

Tajnik

Antun

Jurišak

731-438, 098/513-855

Zapovjednik

Božidar

Kušter

731-482, 091/541-2666

Zam. Zapovjednika

Damir

Kapeš

731-414, 098/379-182

Spremištar

Ivan

Copak

731-156, 091/505-2258

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ČREŠNJEVO

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Darko

Biškup

731-051, 098/853-011

Tajnik

Krunoslav

Vidić

731-251, 098/160-2502

Zapovjednik

Tomislav

Tkalčec

731-218, 091/796-9313

Zam. Zapovjednika

Saša

Kelvišar

092/140-3599

Spremištar

Mladen

Žganec

-VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BREZNICA

Dužnost

Ime

Prezime

Adresa

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Goran

Bruči

Bisag 49, 42226 Bisag

616-100, 091/546-7888

Tajnik

Miljenko

Bunčić

Breznica 121, 42225 Hum Breznički

626-010, 098/768-175

Zapovjednik

Goran

Đurak

Bisag 43, 42226 Bisag

616-155, 098/757-991

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BISAG (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Goran

Bruči

616-100, 091/546-7888

Tajnik

Igor

Čehulić

616-205

Zapovjednik

Goran

Đurak

616-155, 098/757-991

Zam. Zapovjednika

Nenad

Brleković

616-411, 091/506-7366

Spremištar

Ivica

Kovačević

-

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BREZNICA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Tomislav

Ledinski

626-257, 091/600-6902

Tajnik

Miljenko

Bunčić

626-010, 098/768-175

Zapovjednik

Josip

Ledinski

616-257, 091/570-3537

Zam. Zapovjednika

Zoran

Bunčić

626-010, 098/640-200

Spremištar

Dejan

Ledinski

616-153, 091/574-4104

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BRSTEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Željko

Matak

626-077, 098/924-9122

Tajnik

Ivan

Maceković

626-016, 091/587-1846

Zapovjednik

Đuro

Majcen

626-221, 098/171-9327

Zam. Zapovjednika

Zlatko

Matak

626-078, 091/589-1102

Spremištar

Stjepan

Lončarek

626-007, 098/916-0773

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DRAŠKOVIĆ

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Stjepan M.

Plantić

616-299, 099/213-6646

Tajnik

Nenad

Trglačnik

098/168-1666

Zapovjednik

Mario

Plantić

616-299, 091/579-6138

Zam. Zapovjednika

Ivica

Šimunčić

616-328, 099/513-7760

Spremištar

Stjepan F.

Plantić

616-305

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PODVOREC – MIRKOVEC
(stari podaci)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Nino

Vuk

098/966-4481

Tajnik

Slavko

Potlaček

 

Zapovjednik

Josip

Ziglioli

616-347, 091/538-2918

Zam. Zapovjednika

Danijel

Marenčić

616-275, 091/1761-0653

Spremištar

Srećko

Lunjek

616-019, 091/509-7653
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BREZNIČKI HUM

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Tomo

Vuraić

618-259, 098/267-466

Tajnik

Branko

Matak

618-242, 091/161-8242

Zapovjednik

Ivan

Ivančan

618-015, 098/195-1174

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BREZNIČKI HUM (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Josip

Tukač

618-432, 091/1618-483

Tajnik

Dražen

Vuraić

209-814, 098/379-071

Zapovjednik

Dalibor

Bosilj

618-252, 091/534-4310

Zam. zapovjednika

Ivan

Ivančan

618-015, 098/195-1174

Zam. zapovjednika

Zvonko

Šafran

618-165, 091/204-0967

Spremištar

Tomislav

Pali

618-060, 091/161-8060

Spremištar

Zvonko

Šafran

618-165, 091/204-0967

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO RADEŠIĆ

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Ivica

Sremec

618-283, 091/530-8719

Tajnik

Josip

Mužina

618-091, 01/614-4312, 091/763-0402

Zapovjednik

Mario

Šargač

618-282, 091/373-3181

Zam. Zapovjednika

Vjekoslav

Bukal

618-189, 098/946-2206

Spremištar

Miljenko

Krofak

618-471

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ŠČEPANJE

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Branko

Matak

618-242, 091/161-8242

Tajnik

Josip

Horvat

618-328, 099/690-6280

Zapovjednik

Vjekoslav

Rusek

618-316, 099/704-2512

Zam. Zapovjednika

Ivica

Mahnet

618-349, 091/524-5344

Spremištar

Tihomir

Drdić

618-005, 098/476-906VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE
CESTICA
fax: 724-824

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Darko

Majhen

724-606, 091/531-3628

Tajnik

Mladen

Ščuric

724-277, 098/165-6494

Zapovjednik

Milenko

Biškup

739-180, 098/172-9856

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LOVREČAN-DUBRAVA           (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Franc

Težak

739-264, 0038651247498

Tajnik

Miro

Mikec

739-264, 098/977-0674

Zapovjednik

Milenko

Biškup

739-180, 098/172-9856

Zam. Zapovjednika

Zvezdan

Korotaj

739-189, 098/961-1996

Spremištar

Branko

Korotaj

739-154, 098/379-154

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KRIŽOVLJAN-CESTICA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Ivan

Kralj

724-145, 098/375-187

Tajnik

Marijan

Vočenec

724-953, 091/600-4330

Zapovjednik

Nikola

Pavlović

724-375, 098/132-2881

Zam. Zapovjednika

Zdravko

Slunjski

724-158, 098/947-1833

Spremištar

Stanko

Klasić

724-570, 098/179-5020

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BABINEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Antun

Knezoci

724-451, 091/576-0864

Tajnik

Damir

Furijan

724-589, 098/174-6731

Zapovjednik

Slavko

Furijan

095/824-7737

Zam. Zapovjednika

Danijel

Korotaj

724-235, 091/522-7841

Spremištar

Slavko

Furijan

095/824-7737

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GRADIŠĆE

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Davor

Kutnjak

739-248, 099/687-2544

Tajnik

Sanja

Hohnjec

739-041, 099/212-0209

Zapovjednik

Tomica

Hrženjak

739-054, 091/529-2529

Zam. Zapovjednika

Darko

Lazar

739-145, 098/972-9983

Spremištar

Darko

Kokot

739-294, 099/684-2385

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VIRJE KRIŽOVLJANSKO  

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Marijan

Horvatić

724-578, 098/636-655

Tajnik

Ivica

Vočanec

724-215, 098/865-651

Zapovjednik

Leon

Belčić

724-212, 099/311-5702

Zam. Zapovjednika

Marko

Majhen

724-591, 098/922-5322

Spremištar

Josip

Majhen

724-591, 098/921-8287

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VRATNO GORNJE  

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Darko

Majhen

724-606, 091/531-3628

Tajnik

Mladen

Ščuric

724-277, 091/222-1172

Zapovjednik

Miroslav

Ivančić

724-803, 091/222-41171

Zam. Zapovjednika

Elvis

Majhen

099/508-6777

Spremištar

Josip

Štehec

724-268
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE MARTIJANEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Damir

Sušec

673-278, 091/560-8087

Tajnik

Dragutin

Bestijanić

673-317, 098/914-1891

Zapovjednik

Saša

Lenček

673-134, 098/844-415

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MARTIJANEC          (središnje)  

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Saša

Lenček

673-134, 098/844-415

Tajnik

Marinko

Tarandek

098/905-6918

Zapovjednik

Drago

Jagušić

673-143, 099/671-3086

Zam. Zapovjednika

Zlatko

Šantavec

099/672-0989

Zam. Zapovjednika

Mario

Balaić

673-650, 098/888-466

Spremištar

Zoran

Zadravec

673-138, 091/582-1618

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SLANJE

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Josip

Posavec

828-243, 098/919-6934

Tajnik

Mario

Šantavec

828-159, 098/457-679

Zapovjednik

Nikola

Broz

828-132, 098/920-6228

Zam. Zapovjednika

Kristijan

Posavec

828-243, 098/178-1813

Zam. Zapovjednika

Tomislav

Janščak

828-237, 099/502-6392

Spremištar

Stjepan

Bartolić

828-167, 098/939-4544

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ČIĆKOVINA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Mario

Šteković

673-939, 091/508-1589

Tajnik

Zoran

Črnko

673-233, 098/793-224

Zapovjednik

Franjo

Funtek

673-766, 099/403-8112

Zam. Zapovjednika

Dragutin

Lovrenčić

673-231, 099/694-129

Spremištar

Franjo

Funtek

673-233, 099/500-6366

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO    RIVALNO-GORNJI MARTIJANEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Darko

Jandrok

673-152

Tajnik

Darko

Talan

828-162

Zapovjednik

Josip

Jandrok

828-270

Zam. Zapovjednika

Dario

Stančin

095/852-4479

Spremištar

Dalibor

Stančin

828-273

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO HRASTOVLJAN

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Damir

Sušec

673-278, 091/560-8087

Tajnik

Dragan

Novak

673-476, 098/176-3741

Zapovjednik

Michael

Slaviček

673-279, 098/812-689

Zam. Zapovjednika

Zvonko

Levatić

673-240, 098/913-7086

Spremištar

Slavko

Šoltić

095/892-6391

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KRIŽOVLJAN

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Damir

Namjesnik

673-771, 099/590-3269

Tajnik

Ivana

Horvat

673-883, 099/799-4027

Zapovjednik

Srećko

Horvat

673-883

Zam. Zapovjednika

Leonard

Ratković

673-181, 091/950-5374

Spremištar

Srećko

Horvat

673-883

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MADARAŠEVAC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Davor

Matoković

673-318, 098/339-318

Tajnik

Bojan

Vrućina

673-304, 098/190-6453

Zapovjednik

Goran

Bregović

673-628, 099/687-5595

Zam. Zapovjednika

Dubravko

Stunjek

673-299

Spremištar

Goran

Bregović

673-628, 099/687-5595

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SUDOVČINA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Nevenko

Petrin

673-114, 098/918-1760

Tajnik

Damir

Valdec

673-115, 098/983-1745

Zapovjednik

Davor

Stunjek

673-848, 091/523-3816

Zam. Zapovjednika

Božinko

Zelezina

673-753, 099/409-0633

Spremištar

Antun

Jug

673-505

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VRBANOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Branko

Somina

673-805, 098/906-8244

Tajnik

Zlatko

Tkalec

673-054, 091/126-7668

Zapovjednik

Ivan

Puklavec

673-522, 091/673-5220

Zam. Zapovjednika

Josip

Jagić

673-962, 098/950-5090

Spremištar

Josip

Jagić

673-962, 098/950-5090

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE GORNJI KNEGINEC  

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Danijel

Cvek

690-666, 091/493-0046, 095/811-0911

Tajnik

Mihael

Magdić

690-375, 091/523-6609

Zapovjednik

Mario

Grabar

690-215, 091/500-5196

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GORNJI KNEGINEC        (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Davorin

Cvek

209-511, 091/529-9244

Tajnik

Igor

Cvek

652-067, 091/754-4859

Zapovjednik

Mario

Grabar

690-215, 091/500-5196

Zam. Zapovjednika

Tomislav

Šestak

651-136, 091/591-7595

Spremištar

Igor

Vugrinec

690-458, 098/927-6242

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VARAŽDINBREG

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Tugomir

Horvat

666-151, 099/409-6524

Tajnik

Božidar

Đuranec

666-186, 091/576-2770

Zapovjednik

Ivica

Đuranec

666-186, 091/493-0038

Zam. Zapovjednika

Damir

Flinčec

666-109, 091/501-3926

Spremištar

Zlatko

Čurila

666-019

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KNEGINEC DONJI

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Damir

Vuk

690-008, 091/254-4685

Tajnik

Alen

Grabar

690-122, 091/580-9501

Zapovjednik

Mihael

Magdić

690-375, 091/523-6609

Zam. Zapovjednika

Tomislav

Sokolić

690-388, 098/161-8454

Spremištar

Marko

Keretić

690-164, 091/493-0033

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LUŽAN BIŠKUPEČKI

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Josip

Barulek

686-205, 091/596-1390

Tajnik

Mirjana

Zidarić

686-153, 091/552-5308

Zapovjednik

Mario

Horvatić

686-291, 091/190-5284

Zam. Zapovjednika

Nikola

Horvatić

686-098, 091/194-2717

Spremištar

Ivica

Zidarić

686-153, 091/550-5306

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TURČIN

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Ivo

Pavlović

651-915, 095/880-5012

Tajnik

Emerik

Kurelić

651-267, 091/493-0039

Zapovjednik

Krešimir

Galić

652-591, 091/767-4611

Zam. Zapovjednika

-

-

-

Spremištar

Alen

Hrastić

098/967-5598

 

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE JALŽABET

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Vladimir

Pavličević

647-207, 098/901-7883

Tajnik

Dražen

Oršić

647-810, 098/859-868

Zapovjednik

Antun

Somina

647-466, 098/187-2534

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO JALŽABET      (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Josip

Međimurec

647-136

Tajnik

Antun

Somina

647-466, 098/187-2534

Zapovjednik

Stjepan

Šalamon

647-034

Zam. Zapovjednika

Mladen

Novosel

647-496, 099/224-2186

Spremištar

Antun

Somina

647-466, 098/187-2534

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO IMBRIOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Dražen

Oršić

647-810, 098/859-868

Tajnik

Miroslav

Vidačić

647-236, 098/735-229

Zapovjednik

Kristijan

Herceg

647-510, 091/400-8616

Zam. Zapovjednika

Marko

Tumpić

647-169, 091/648-2038

Spremištar

Vladimir

Vidačić

647-236

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO JAKOPOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Ivica

Sačić

645-190, 091/591-9088

Tajnik

Ivan

Špoljarić

645-075, 091/882-9194

Zapovjednik

Ivan

Kos

645-034, 095/869-4132

Zam. Zapovjednika

Dubravko

Sačić

645-042, 099/799-2006

Spremištar

Tomislav

Pičija

095/866-7095

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KELEMEN

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Siniša

Sreček

647-438, 091/112-3129

Tajnik

Stanislav

Sreček

647-438, 098/801-504

Zapovjednik

Goran

Lipovec

647-446, 098/932-0362

Zam. Zapovjednika

Marko

Špoljarić

 

Spremištar

Robert

Horvatić

 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LEŠTAKOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Vladimir

Pavličević

647-207, 098/901-7883

Tajnik

Marijan

Bubanić

647-040, 098/929-5503

Zapovjednik

Nenad

Pavliček

647-497, 099/684-8090

Zam. Zapovjednika

Antonio

Filipašić

647-852, 098/788-913

Spremištar

Branko

Kosec

647-322, 098/431-434

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NOVAKOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Dražen

Vincek

647-290, 098/189-6303

Tajnik

Marko

Janković

647-607, 091/943-0589

Zapovjednik

Marko

Piljak

647-378, 091/920-3175

Zam. Zapovjednika

 

 

 

Spremištar

Matija

Mlinarić

647-403, 098/955-1891
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE MALI BUKOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Kristijan

Golec

843-331, 099/701-1616

Tajnik

Mladen

Bedeković

843-630, 098/416-860

Zapovjednik

Dragutin

Povijač

843-231, 091/513-5325

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MALI BUKOVEC                    (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Darko

Marković

843-330, 091/560-8097

Tajnik

Ivica

Repić

843-368, 091/190-6001

Zapovjednik

Dragutin

Povijač

843-231, 091/513-5325

Zam. Zapovjednika

Zlatko

Pečenec

843-351, 098/706-577

Spremištar

Vladimir

Havaić

843-194, 091/501-9963

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SVETI PETAR

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Branko

Sedlar

605-342, 091/260-5342

Tajnik

Dragutin

Marković

605-058, 091/735-2833

Zapovjednik

Stanko

Martinković

091/896-3794

Zam. Zapovjednika

Robert

Kuzmić

 

Spremištar

Darko

Golubić

605-068, 091/890-1740

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LUNJKOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Tomica

Jeren

605-022, 091/578-2774

Tajnik

Zoran

Lovasić

605-008 091/570-4539

Zapovjednik

Nikola

Hudak

605-085, 098/992-3037

Zam. Zapovjednika

Andrija

Jeren

605-132

Spremištar

Danijel

Kos

605-277, 098/9427-503

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MARTINIĆ

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Dejan

Šafarek

605-190, 098/910-2078

Tajnik

Božidar

Šarec

605-110, 091/570-9662

Zapovjednik

Miroslav

Đurašin

605-023, 098/976-6244

Zam. Zapovjednika

Antun

Ciler

 

Spremištar

Ivica

Šafarek

605-140

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NOVO SELO PODRAVSKO

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Vladimir

Balija

843-030, 091/565-9619

Tajnik

Tomislav

Virag

843-378, 091/591-0932

Zapovjednik

Damir

Varvir

843-255, 091/576-2124

Zam. Zapovjednika

Robert

Šalamon

843-065, 098/586-271

Spremištar

Franjo

Šalamon

091/788-5089

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ŽUPANEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Ivan

Horvat

843-153, 098/780-168

Tajnik

Mladen

Bedeković

843-630, 098/416-860

Zapovjednik

Nino

Stipanov

098/933-9948

Zam. Zapovjednika

Josip

Šalamon

 

Spremištar

Marko

Jantolek

 

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE MARUŠEVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Zdravko

Kukec

727-190, 098/284-599

Tajnik

Renato

Podbojec

729-410, 098/734-065

Zapovjednik

Vladimir

Križnjak

727-386, 091/724-8209

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MARUŠEVEC (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Renato

Podbojec

729-410, 098/734-065

Tajnik

Dean

Lončar

729-610, 098/927-1475

Zapovjednik

Igor

Cerjan

729-281, 784-296, 091/526-1918

Zam. Zapovjednika

Ivica

Matijašec

729-278, 091/522-0575

Spremištar

Ivica

Matijašec

729-278, 091/522-0575

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJE LADANJE

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Tomislav

Gašparić

098/521-359

Tajnik

Pero

Klepač

 

Zapovjednik

Vladimir

Križnjak

727-386, 091/724-8209

Zam. Zapovjednika

Dado

Leskovar

 

Spremištar

Darko

Štrok

 


VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE PETRIJANEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Stjepan

Jovan

716-560, 091/755-2091

Tajnik

Matej

Posavec

712-374, 095/895-0239

Zapovjednik

Stjepan

Darabuš

714-502, 098/929-4359

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PETRIJANEC (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Zvonko

Mikac

714-272, 098/899-369

Tajnik

Ivica

Škrinjar

714-028, 098/183-7175

Zapovjednik

Stjepan

Darabuš

714-502, 098/929-4359

Zam. Zapovjednika

Ivan

Kostanjevac

714-464

Spremištar

Tihomir

Krfogec

714-245, 098/918-7510

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DRUŽBINEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Marijan

Vinceković

714-180, 091/235-7726

Tajnik

Davor

Domjan

714-076, 099/405-1178

Zapovjednik

Božidar

Blažunaj

714-421, 098/163-1107

Zam. Zapovjednika

Robert

Žnidarić

714-190, 099/579-8162

Spremištar

Stanko

Križmarić

714-510, 098/187-2512

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MAJERJE

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Stjepan

Papec

711-748, 099/343-5685

Tajnik

Matej

Posavec

712-374, 095/895-0239

Zapovjednik

Marijan

Šincek

711-295, 098/919-6021

Zam. Zapovjednika

Velimir

Vugrinec

712-488, 098/826-907

Spremištar

Pavao

Klepać

208-277

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NOVA VES

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Nenad

Presečki

716-159, 099/422-1038

Tajnik

Marijetka

Smodek

716-173, 091/940-5465

Zapovjednik

Stjepan

Jovan

716-560, 091/755-2091

Zam. Zapovjednika

Antun

Jovan

716-219, 098/561-805

Spremištar

Vjekoslav

Leskovar

716-093, 091/767-4137

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STRMEC PODRAVSKI

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Stjepan

Skrbnik

714-579, 098/909-8502

Tajnik

Goran

Kišić

208-879, 098/844-489

Zapovjednik

Marko

Jurajec 714-161, 098/745-395

Zam. Zapovjednika

Nikola

Liber 714-528, 092/213-9197

Spremištar

Nikola

Liber

714-528, 092/213-9197

 

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE SVETI ĐURĐ

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Kruno

Meštrović

830-861, 091/515-2936

Tajnik

Ivan

Zlatar

837-266, 091/545-0748

Zapovjednik

Stjepan

Kovaček

830-367, 098/938-7044

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SVETI ĐURĐ (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Zoran

Bahat

830-428, 091/553-5514

Tajnik

Jurica

Orlović

830-493, 098/977-6221

Zapovjednik

Stjepan

Kovaček

830-367, 098/938-7044

Zam. Zapovjednika

Miroslav

Bahat

830-059, 098/917-5077

Spremištar

Tomislav

Kovačić

830-802, 098/977-5499

Spremištar

Darko

Slatki

830-002, 091/587-8294

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO HRŽENICA  

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Josip

Hižak

834-281, 098/715-763

Tajnik

Ivan

Debelec

834-154, 091/723-7963

Zapovjednik

Stjepan

Novak

834-265, 091/504-0026

Zam. Zapovjednika

Miro

Horvatić

834-064, 098/9388-355

Spremištar

Pavao

Kristanović

834-008

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KARLOVEC LUDBREŠKI

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Krunoslav

Turković

830-598, 091/1387-351

Tajnik

Ninoslav

Kiš

830-687, 091/653-8595

Zapovjednik

Nenad

Magdalenić

830-571, 098/938-4812

Zam. Zapovjednika

Igor

Vađon

830-685, 098/177-4857

Spremištar

Siniša

Kraus

830-621, 091/795-0613

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KOMARNICA LUDBREŠKA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Božidar

Kraus

830-489, 098/9490-180

Tajnik

Željko

Crkvenčić

830-026, 098/175-1772

Zapovjednik

Nenad

Namesnik

830-412, 091/590-1627

Zam. Zapovjednika

Dragutin

Pokos

830-150, 098/379-680

Spremištar

Božidar

Kraus

830-489, 098/9490-180

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SESVETE LUDBREŠKE

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Danijel

Kotiščak

837-195, 098/132-5367

Tajnik

Ivica

Pirc

837-068, 098/757-183

Zapovjednik

Ivan

Zlatar

837-266, 091/545-0748

Zam. Zapovjednika

Mario

Funtek

837-036, 099/213-0203

Spremištar

Dragan

Bačani

837-251

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STRUGA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Tihomir

Turković

837-154, 098/918-1085

Tajnik

Kristian

Štabi

837-076, 098/535-144

Zapovjednik

Dražen

Štiglec

837-142, 091/545-7299

Zam. Zapovjednika

Damir

Krušelj

837-156, 091/535-0232

Spremištar

Zlatko

Horvat

837-124, 098/184-0598

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE SVETI ILIJA

Dužnost

Ime

Prezime

Adresa

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Martin

Hajdinjak

Matije Gupca 1, 42214 Sveti Ilija

734-144, 098/485-787

Tajnik

Marin

Bužanić

Vodovodna 14, Beletinec, 42214 Sv. Ilija

749-048, 098/949-0637

Zapovjednik

Dražen

Golubar

Vinogradska 55, 42214 Sveti Ilija

734-034, 091/142-7941

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SVETI ILIJA                     (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Franjo

Levatić

734-104, 098/929-6587

Tajnik

Nikola

Mežnarić

734-305, 098/947-7346

Zapovjednik

Dražen

Golubar

734-034, 091/142-7941

Zam. Zapovjednika

Darko

Mikac

734-084, 098/927-5103

Spremištar

Stjepan

Dreven

734-247

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BELETINEC-KRUŠLJEVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Stjepan

Vodopija

749-533, 091/897-6687

Tajnik

Marin

Bužanić

749-048, 098/949-0637

Zapovjednik

Ivica

Cesar

749-443, 098/936-8471

Zam. Zapovjednika

Tomica

Posavec

749-441, 099/692-8887

Spremištar

Ivica

Cafuk

749-077

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SEKETIN
(Društvo nije aktivno)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Rudolf

Barić

686-181

Tajnik

Davorin

Hrastić

686-050

Zapovjednik

Vladimir

Sokol

686-046, 091/914-4317

Zam. Zapovjednika

Vladimir

Bauk

686-154, 091/583-4806

Spremištar

Rudolf

Barić

686-181

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI  

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Zdravko

Jagec

657-356, 098/503-701

Tajnik

Alenko

Skupnjak

683-435, 091/729-6263

Zapovjednik

Dragutin

Cecelja

683-149, 091/790-6525

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TRNOVEC                  (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Alenko

Skupnjak

683-435, 091/729-6263

Tajnik

Dominik

Domiter

683-860, 098/521-033

Zapovjednik

Dragutin

Cecelja

683-149, 091/790-6525

Zam. Zapovjednika

Dean

Golubić

684-102, 091/893-1480

Spremištar

Krunoslav

Trojko

683-384, 098/184-1937

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BARTOLOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Zdravko

Jagec

657-356, 098/503-701

Tajnik

Zoran

Ivanuša

657-494, 091/584-6607

Zapovjednik

Božo

Marković

657-147, 08981/601-2948

Zam. Zapovjednika

Branimir

Moravec

657-084

Spremištar

Nikola

Foder

657-694, 098/902-5304

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ŠEMOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Ivan

Hrastić

657-018, 098/574-634

Tajnik

Goran

Čvrk

657-678, 098/375-116

Zapovjednik

Damir

Copan

657-012, 099/797-6854

Zam. Zapovjednika

Tomislav

Hrastić

657-017, 099/678-6497

Spremištar

Danijel

Bužić

657-681, 099/220-4946

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ŠTEFANEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Alen

Petrinec

657-475, 098/249-583

Tajnik

Željko

Šopar

207-569, 098/990-8857

Zapovjednik

Saša

Ozimec

657-349, 098/181-8132

Zam. Zapovjednika

Neven

Šopar

657-488, 098/946-7414

Spremištar

Dražen

Foder

091/583-6939

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO  ZAMLAKA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Goran

Križanić

657-416, 099/234-1345

Tajnik

Denis

Pačalat

657-113, 098/372-156

Zapovjednik

Damir

Pisačić

098/190-5621

Zam. Zapovjednika

Ivan

Žganec

657-438, 091/769-3629

Spremištar

Mladen

Žganec

657-438, 098/971-6098
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VELIKI BUKOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Mladen

Hemar

840-456, 091/567-6438

Tajnik

Damir

Čić

840-575, 098/166-3897

Zapovjednik

Krunoslav

Lukša

098/976-4751

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VELIKI BUKOVEC               (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Stjepan

Šalamon

840-687

Tajnik

Damir

Čić

840-575, 098/166-3897

Zapovjednik

Krunoslav

Lukša

098/976-4751

Zam. Zapovjednika

Božidar

Kanižaj

091/189-7441

Spremištar

Ivica

Povijač

840-300, 098/962-9311

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DUBOVICA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Dražen

Ipša

840-162, 098/192-5508

Tajnik

Božidar

Triplat

840-306, 091/384-0306

Zapovjednik

Branko

Križan

840-386, 091/570-1926

Zam. Zapovjednika

Vjekoslav

Varga

840-337, 098/797-993

Spremištar

Stjepan

Glavina

840-311

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PODRAVSKA KAPELA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Dražen

Đurašin

840-341

Tajnik

Darko

Premec

840-321

Zapovjednik

Božo

Štefanec

840-151

Zam. Zapovjednika

Zlatko

Lilek

840-272, 095/816-5430

Spremištar

Božo

Štefanec

840-151

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VIDOVEC  

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Antun

Kruhek

741-426, 098/182-2623

Tajnik

Bruno

Hranić

741-444, 099/3169-250

Zapovjednik

Božidar

Plečko

370-132, 098/680-566

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VIDOVEC                     (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Bruno

Hranić

741-444, 099/3169-250

Tajnik

Stjepan

Papec

741-592, 091/133-9447

Zapovjednik

Božidar

Plečko

370-132, 098/680-566

Zam. Zapovjednika

Zdenko

Buhin

741-252, 091/250-3345

Spremištar

Franjo

Kovačić

741-018, 091/5606-761

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NEDELJANEC-PREKNO

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Damir

Težak

744-348, 091/766-5719

Tajnik

Milena

Ljubek Hosni

209-246, 095/854-4914

Zapovjednik

Milan

Ljubek

209-246, 099/687-2188

Zam. Zapovjednika

Nikola

Pozder

744-049, 098/609-131

Spremištar

Vladimir

Rožić

744-612

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TUŽNO

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Stjepan

Dumbović

747-170, 091/443-3118

Tajnik

Dalibor

Hajsok

747-594, 098/972-9477

Zapovjednik

Davor

Grđan

747-190, 099/679-2894

Zam. Zapovjednika

Marinko

Đuras

747-542, 099/364-4071

Spremištar

Mario

Lambrščak

747-606, 091/794-6218

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VINICA

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Robert

Kovačić

208-484, 098/466-335

Tajnik

Tomislav

Zrinski

727-144, 098/969-4459

Zapovjednik

Miroslav

Kelemenić

722-244, 098/607-941

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VINICA (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Robert

Kovačić

208-484, 098/466-335

Tajnik

Miroslav

Kelemenić

722-244, 098/607-941

Zapovjednik

Ivica

Boltek

722-083, 098/555-512

Zam. Zapovjednika

Stjepan

Hrgar

722-651, 098/187-7047

Spremištar

Ivan

Hrgar

722-352

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJE VRATNO

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Ivica

Pavlović

722-001, 091/575-7209

Tajnik

Tomislav

Vrbnjak

722-432, 099/406-7669

Zapovjednik

Zlatko

Skrbnik

722-436, 095/810-5711

Zam. Zapovjednika

Tomica

Šaško

722-429, 098/636-779

Spremištar

Slavko

Humek

722-321

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LADANJE GORNJE

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Ivica

Kolenko

727-032, 098/556-740

Tajnik

Vlado

Drvarić

091/761-7605

Zapovjednik

Tomislav

Zrinski

098/363-4459

Zam. Zapovjednika

Martin

Kapljić

098/715-362

Spremištar

Drago

Veg

092/250-2135

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VISOKO  

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Miroslav

Geček

628-205, 091/558-2298

Tajnik

Karolina

Baneković

628-104, 099/679-8642

Zapovjednik

Marijan

Hadrović

628-015, 091/542-2800

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VISOKO (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Marijan

Hadrović

628-015, 091/542-2800

Tajnik

Ivan

Heged

 

Zapovjednik

Ljubomir

Pomper

628-040, 098/243-169

Zam. Zapovjednika

Božidar

Kuzmić

 

Spremištar

Branimir

Hadrović

628-164

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ČANJEVO

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Ivica

Baneković

628-104, 091/628-1040

Tajnik

Karolina

Baneković

628-104, 099/679-8642

Zapovjednik

Stjepan

Miklečić

628-136

Zam. Zapovjednika

Ivica

Plantić

628-078

Spremištar

Nikolina

Novosel

628-083, 091/885-7277

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ĐURINOVEC

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Stjepan

Bukal

091/525-7183

Tajnik

Miroslav

Bukal

 

Zapovjednik

Dario

Havojić

 

Zam. Zapovjednika

Željko

Hegedić

628-256, 091/890-4455

Spremištar

Tomica

Jež

628-129

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PRESEČNO-VISOČKO

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Miroslav

Geček

628-205, 091/558-2298

Tajnik

Josip

Pavliček

628-195, 091/252-7159

Zapovjednik

Miroslav

Klimpak

628-231, 098/733-388

Zam. Zapovjednika

Nikola

Hegedić

628-200, 098/965-3629

Spremištar

Zlatko

Geček

628-204, 098/494-477

 

  • samostalna dobrovoljna vatrogasna društva (jedine vatrogasne organizacije na području svojih općina):

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJA VOĆA                 (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Boris

Patrčević

766-040, 098/174-6879

Tajnik

Josip

Cingesar

766-149, 098/037-9507

Zapovjednik

Danijel

Godinić

766-266, 099/794-7203

Zam. Zapovjednika

Damir

Martan

766-113, 098/932-2648

Spremištar

Slavko

Leskovar

766-113, 091/556-4696

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KLENOVNIK                  (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Josip

Polančec

763-419, 099/599-1869

Tajnik

Nedeljko

Gladović

763-475, 098/806-351

Zapovjednik

Damir

Majhen

763-314, 098/915-8592

Zam. Zapovjednika

Saša

Kralj

781-182, 098/349-770

Spremištar

Ivan

Cuković

763-549, 098/134-9368


DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LJUBEŠČICA                (središnje)

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Krunoslav

Mikulčić

623-243, 091/252-3635

Tajnik

Mihael

Španić

623-471, 091/507-9738

Zapovjednik

Dejan

Ivanušec

623-381, 098/182-3174

Zam. Zapovjednika

Zdravko

Tuk

623-611, 091/583-6146

Spremištar

Ivica

Mikulčić

091/518-9595


DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SVIBOVEC PODRAVSKI (središnje)    

Dužnost

Ime

Prezime

Mobitel/Telefon

Predsjednik

Marijan

Videc

717-099, 098/284-951

Tajnik

Dalibor

Petrišić

712-372, 091/977-7019

Zapovjednik

Božidar

Mesek

711-734, 098/992-1929

Zam. Zapovjednika

Danijel

Videc

717-126, 098/530-729

Spremištar

Ivan

Krobot

717-161, 091/552-2413